fbpx

NĂM YẾU TỐ TẠO NÊN MỘT ĐỘI VÔ ĐỊCH

Đây là công trình nghiện cứu của Harvard, Richard Hackman. Ông đã phát hiện ra một đội nhóm vô địch có 3 đặc điểm mấu chốt dưới đây:

👉 Họ làm hài lòng khách hàng nội bộ và bên ngoài,
👉 Họ phát triển khả năng để thực hiện trong tương lai, và
👉 Các thành viên tìm thấy ý nghĩa công việc và sự hài lòng trong nhóm

Sau đó ông nghiên cứu những điều kiện mang lại thành công cho các đội nhóm đó. Ông gọi nghiên cứu này là “Mô hình 5 yếu tố”. Đó là:

  1. Là một đội thực sự
    2. Hướng đi hấp dẫn
    3. Thiết lập cấu trúc
    4. Môi trường hỗ trợ
    5. Chuyên gia huấn luyện

Yếu tố 1 – Là một đội thực sự
Những yếu tố đảm bảo đội bạn là một đội thực sự bao gồm:
👉 Các thành viên cùng chia sẻ nhiệm vụ;
👉 Ranh giới nhóm rõ ràng: cho thấy ai liên quan và không liên quan đến nhóm;
👉 Các thành viên trong nhóm ổn định.

Yếu tố 2 – Hướng đi hấp dẫn
Yếu tố thứ hai của mô hình này là cung cấp cho đội bạn một hướng đi hấp dẫn. Điều này có nghĩa là bạn cần thiết lập cho đội nhóm mục tiêu rõ ràng. Bạn nhớ thiết lập mục tiêu theo SMART nhé

Yếu tố 3 – Thiết lập cấu trúc
Bạn phải phân công rõ ràng từng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của các thành viên. Nếu có thể, bạn hãy cung cấp nhiệm vụ đa dạng cho các thành viên trong đội để họ phải hoàn thành nhằm cải thiện thành công của nhóm. Bạn có thể tạo ra những thay đổi nhỏ trong phân công nhiệm vụ, luân phiên thay đổi vị trí và nhiệm vụ ở một mức độ có thể quản lý để nó không quá tầm kiểm soát của bạn

Yếu tố 4 – Môi trường hỗ trợ
Yếu tố thứ tư tạo nên một đội thành công là sự hỗ trợ. Môi trường làm việc nhóm hỗ trợ lẫn nhau là điều cần thiết cho các công ty và các tổ chức, vì sự hỗ trợ tạo nên từ các nhóm nhỏ – mà khi kết hợp sẽ tạo thành một nhóm lớn hơn. Môi trường hỗ trợ được tạo thành từ ba yếu tố:

👉 Phần thưởng,
👉 Sự phát triển,
👉 Và thông tin.

Tất nhiên, phần thưởng phải gắn liền với hiệu quả hoạt động của đội nhóm và của từng cá nhân. Yếu tố thứ hai là phải đảm bảo sự phát triển của các thành viên – thông qua một hệ thống huấn luyện đào tạo. Yếu tố hỗ trợ thứ ba là cung cấp thông tin và tạo sự thuận tiện cho các thành viên truy cập dữ liệu, cũng như sử dụng các tài liệu công việc cần thiết.

Yếu tố 5 – Chuyên gia huấn luyện
Yếu tố cuối cùng trong mô hình “5 yếu tố” của Hackman – đó là các chuyên gia huấn luyện và cố vấn. Thông qua việc quản lý đội nhóm hàng ngày, bạn hãy tìm hiểu xem các thành viên trong nhóm đang cần sự giúp đỡ nào để hoàn thành nhiệm vụ? Cũng như những yêu cầu về việc hỗ trợ phát triển kỹ năng giao tiếp của họ…

Một khi nhu cầu đã được xác định, bạn chính là người huấn luyện gần gũi nhất, có thể giúp họ giải quyết vấn đề và phát triển những kỹ năng mà họ còn thiếu. Bạn cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia huấn luyện và đội ngũ cố vấn để phát triển năng lực cho đội nhóm của mình. Cho đến khi các thành viên trong đội nhóm trở nên xuất chúng, là lúc bạn sở hữu một đội vô địch – để chinh phục những mục tiêu thách thức và to lớn.

“Đoàn kết là sức mạnh. Khi có tinh thần đồng đội thì có thể đạt được những điều tuyệt vời.” – Mattie Stepanek –

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button