fbpx

TEAMWORK VÀ 10 QUY LUẬT

1.Quy luật về tầm quan trọng: Một cá nhân riêng lẻ không thể tạo ra thành công lớn được.
2.Quy luật toàn cảnh: Mục tiêu quan trọng hơn là vai trò.
3.Quy luật thích hợp: Tất cả mọi người đều có điểm mạnh riêng của mình.
4.Quy luật thách thức lớn: Thử thách càng lớn thì yêu cầu làm việc theo nhóm càng cao.
5.Quy luật chuỗi: Sức mạnh của cả đội sẽ bị ảnh hưởng nếu như có một liên kết yếu nào đó.
6.Quy luật tầm nhìn: Tầm nhìn giúp cho mọi thành viên có phương hướng hoạt động và sự tự tin.
7.Quy luật “con sâu làm rầu nồi canh”: Những thái độ không tốt có thể làm hỏng cả đội.
8.Quy luật về lòng tin: Những người cùng làm việc trong nhóm phải tin tuởng lẫn nhau khi làm việc.
9.Quy luật giao tiếp: Sự tác động lẫn nhau kích thích hoạt động tốt hơn.
10.Quy luật về sự lợi thế: Sự khác nhau giữa hai nhóm làm việc hiệu quả tương tự nhau là khả năng lãnh đạo cửa mỗi nhóm

Một đội nhóm thành công cần tuân thủ 10 quy luật trên và quan trong hơn là Leader phải biết làm thế nào để cho các thành viên trong đội hợp tác tốt. Để mọi người hợp tác tốt người Leader đừng quên 4 vấn đề sau:

1. Thường xuyên giao tiếp với mọi người và khen ngợi họ.
2. Bàn bạc với mọi người về công việc của họ.
3. Khuyến khích mọi người trong việc tham gia đặt mục tiêu cho cả nhóm.
4. Hướng dẫn mọi người về tinh thần làm việc theo nhóm, các cơ hội đối với dự án…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button