NỘI DUNG ĐÀO TẠO & TƯ VẤN

TƯ VẤN VẬN HÀNH SPA

 • Thiết kế mô hình tổ chức vận hành
 • Mô tả chi tiết công việc các bộ phận
 • Xây dựng quy trình vận hành và KPI các bộ phận
 • Xây dựng kịch bản tư vấn các bộ phận Telesales, Chăm sóc khách hàng, Tư vấn 
 • Xây dựng quy trình điều trị cho KTV
 • Thiết kế Ma trận sản phẩm giúp nhân viên hiểu rõ tất cả các sản phẩm của Spa 
 • Tư vấn & xây dựng văn hóa dịch vụ Spa
 • Định hướng phát triển kinh doanh 
 • Chạy quảng cáo & chốt đơn online

ĐÀO TẠO NĂNG LỰC NHÂN VIÊN 

 • Tư duy trong nghề Spa
 • Những thái độ cần có trong nghề
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng thấu hiểu tâm lý khách hàng
 • Kỹ năng thuyết phục khách hàng
 • Kỹ năng Telesales trong nghề Spa
 • Kỹ năng chốt đơn hàng 
 • Kỹ năng upsell, downsell và cross-sell trong nghề Spa
 • Kỹ thuật “chốt mà không chốt” dành cho các bạn kỹ thuật viên

CÁC HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY

  fOLLOW MY FACEBOOK fOLLOW MY FACEBOOK